Neptuni Orden

En hjälpande medlemsförening

Neptuni Orden har som sin uppgift att genom understöd hjälpa sjömän och efterlevande samt att utöva hjälpverksamhet bland sina medlemmar.
Avkastningen av donationer, testamentariska förordnanden och gåvor, är basen för Neptunihjälpen.

Läs mer om Neptuni Ordens verksamhet på den egna hemsidan.

Neptuni Orden

Copyright © 2013 Sjöfartshuset. All rights reserved.