Sjökaptenssocieteten

Medlemskap

För att bli medlem ska man vara:
-Svensk medborgare
-Vara under 50 år
-Ha god hälsa
-Inneha svenskt sjökaptensbrev
-Vunnit burskap som borgare i 4:e klassen

Ordförande i Sjökaptenssocieteten är Harald Dahmén.

För frågor om föreningen, mejla kansli@sjofartshuset.nu

sjokaptsoc-bild

Copyright © 2013 Sjöfartshuset. All rights reserved.