ÅB

Medlemskap i ÅB

Alla som har avlagt svensk sjökaptens- eller styrmansexamen, som medger befattning som styrman i obegränsad fart och storlek eller avlagt motsvarande utlänsk examen enligt medgiven resolution av behörig svensk myndighet, kan vinna inträde i Sällskapet.

Besök ÅB:s egna hemsida för mer info.

AB

Copyright © 2013 Sjöfartshuset. All rights reserved.